[tex-live] [i18n-no] Fwd: [Scribus 0005322]: Hyphenation patterns distributed without license and copyright information

Zdenek Wagner zdenek.wagner at gmail.com
Sun Jan 29 23:37:15 CET 2012


Hei Axel,

although I can understand Norwegian, I am a bit confused. The subjects
speaks about Scribus, the body about hyphenation patterns for
OpenOffice but is sent to TeX Live list. Does is mean that the
hyphenation patterns are identical? Moreover, the license is not clear
to me. The copyright notice requires "no modification" so that its
category would probably be "nonfree" but another notice mentions GPL.
Could you be more precise? And I am afraid that most subscribers of
the TeX Live list do not understand Norwegian.

Hilsen
Zdeněk

2012/1/29 Axel Bojer <axelb at skolelinux.no>:
> Den 29. jan. 2012 18:19, skrev Axel Bojer:
>> Hei!
>>
>> Vet ikke om denne e-posten når fram til Rune Kleveland, Ole Michael
>> Selberg, Torstein Dybdahl e.a. med tilknytning til orddelingsfilene på
>> norsk. Men om så er, kan mottaker gi beskjed om forholdet nedenfor
>> (lisens for ordlistene som del av no.spelig.org/myspell).
>>
>> Den 29. jan. 2012 16:48, skrev Karl Ove Hufthammer:
>>> fr. den 27. 01. 2012 klokka 21.40 (+0100) skreiv Axel Bojer:
>>>>
>>>> Bare for sikkerhets skyld:
>>>> Jeg antar det er korrekt å si at orddelingsreglene har samme lisens som
>>>> resten av ordlistene, altså «GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2, June
>>>> 1991»?
>>>>
>>>> Jeg har prøvd å finne informasjon i no.speling.org sin SVN, men finner
>>>> ingenting som nevner orddeling eksplisitt. Dette er vel overtatt fra
>>>> Kleveland i sin tid, noen som husker/vet?
>>>
>>> Eg veit ikkje kva filer det er snakk om (og fann ingen nettsider som
>>> verka eg kunne lasta dei ned frå),
>>
>> Ja, jeg ser at både no.speling.org og alioth for øyeblikket er nede :-(
>>
>>> men viss dei er basert på
>>> Kleveland/Selberg si orddelingsliste, er det alt eit grovt brot på
>>> lisensvilkåra. Den seier nemlig
>>> "http://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/language/hyphenation/nohyph/nohyphbx.tex":
>>>
>>> % Copyright (C) 2004, 2005 Rune Kleveland, Ole Michael Selberg.
>>> % Copying and distribution of this file, with or without modification,
>>> % are permitted in any medium without royalty provided the copyright
>>> % notice and this notice are preserved.
>>
>> Takk!
>> Det ser ut til at orddelinga kommer derfra.
>>
>> Jeg har SVN lokalt på min maskin og tok noen enkle søk.
>>
>> Jeg ser i fila
>> Speling.org/src/spell-norwegian/ooo-hyph/README
>>
>> ----------------------------------
>>
>> This are hyphenation files for OpenOffice.org made from
>> Rune Klevelands nohyphbc.tex.
>>
>> Follow the instructions on the openofficepage for installation.
>>
>> Torstein Dybdahl
>> torsted<at>runbox.no
>> Licence is GPL.
>>
>> ---------------------------------
>>
>> Det sier to ting, det ene er at det er den fila du henviser til, det
>> andre er at lisensen er GPL, noe som ikke stemmer med den informasjonen
>> som står i fila du viser til.
>
> Fila Speling.org/src/spell-norwegian/nohyphbc.tex
> er ulik
> http://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/language/hyphenation/nohyph/nohyphbx.tex
>
> Førstnevnte inneholder den innledende kommentaren:
>
> -------------------------------------------
> % Generated by a script written by Rune Kleveland
> % (runekl A opoint.com) from dictionaries availiable from
> % http://spell-norwegian.alioth.debian.org/
> -------------------------------------------
>
> Blindkopi også dit ...
>
>> Noen som har historiske kunnskaper nok til å vite om det er en egen
>> lisens (GPL) for denne fila som en del av ordlistene?
>> Enten må da Kleveland ha gjort dette selv (noe som forklarer hvorfor
>> Copying-fila ikke finnes der), eller vi/noen har innhentet tillatelse
>> fra Kleveland? Hvis ja vet jeg ikke når eller hvordan denne
>> copyright-informasjonen forsvant ...
>>
>> Sender blindkopi til adressen som ligger i fila på fagskolens FTP,
>> nemlig: tex-live (at) tug.org og til torsted<at>runbox.no  (Vet ikke om
>> de ennå virker). Innledningen på toppen er ment til dem.
>>
>> Mvh Axel Bojer-- 
Zdeněk Wagner
http://hroch486.icpf.cas.cz/wagner/
http://icebearsoft.euweb.czMore information about the tex-live mailing list