comment to texlive5 from April 13

Jana Chlebikova chlebikj@dcs.fmph.uniba.sk
Wed, 10 May 2000 16:35:02 +0200 (MET DST)


Hi,

 here are comments one of our tester under Linux:

----- Forwarded message from Miroslav Hrad <xhrad@informatics.muni.cz> -----

> From: Miroslav Hrad <xhrad@informatics.muni.cz>
> Date: Wed, 10 May 2000 09:51:44 +0200 (CEST)
> To: sojka@fi.muni.cz (Petr Sojka)
>
... 
>  Pripominky k TL5.

  Comments to TL5.

> 
> Ja jsem byl spokojen. Snad jen:
>

 I am satisfied. Only:
 
> Instaloval jsem pod Linux RedHat 6.1CZ.

 The instalation was under Linux RedHat 6.1CZ.
> 
>  - po ukonceni instalace by mohl instalacni skript nastavit 
> PATH na nove binarky, nebo alespon napsat jak to udelat, popr. ze se to hodi udelat.

- when      


>   
>  - po instalaci skonci adresar /usr/TeX/texmf-var/fonts s nasl. pravy:
>   drwxr-xr-t  -- sticky bit moznuje rusit soubory pouze tem, kdo je vytvorili,
>         bez nastaveni prava 'w' vsak krome roota nikdo nic nevytvori.
>         A napriklad xdvi je z toho docela smutny :-). 
>  Oprava je trivialni - pokud toto je zamer (mozna z duvodu bezpecnosti) tak se omlouvam.
> 
> 
>    Miroslav Hrad

----- End of forwarded message from Petr Sojka -----
+---------------------------------------------------------------------+
| Jana Chlebikova, Dept. of Informatics Education           |
|   Faculty of Mathematics and Physics, Comenius University    |
|   Mlynska dolina, 842 15 Bratislava               |  
|   Slovakia                            |
|                                   |
| tel.: +421 7 654 240 00 / 396 e-mail: chlebikj@dcs.fmph.uniba.sk  |
|                http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~chlebikj|
+---------------------------------------------------------------------+